სართული 9 / 11
ბინა #84
50.3 მ²
იყიდება
ბინა #84
სართული 9
50.3 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,364
880
L $
სრული ფასი
118,924
44,264
L $
საძინებელი 10.5 მ²
სტუდიო 20.9 მ²
აბაზანა 4.1 მ²
შემოსასვლელი 5.6 მ²
აივანი 9.2 მ²
ბინა #85
78.4 მ²
იყიდება
ბინა #85
სართული 9
78.4 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,364
880
L $
სრული ფასი
185,361
68,992
L $
საძინებელი 1 14.7 მ²
საძინებელი 2 13.5 მ²
სტუდიო 29.3 მ²
აბაზანა 5.2 მ²
შემოსასვლელი 6.3 მ²
აივანი 9.4 მ²
ბინა #86
52.8 მ²
იყიდება
ბინა #86
სართული 9
52.8 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,364
880
L $
სრული ფასი
124,835
46,464
L $
საძინებელი 13.5 მ²
სტუდიო 21.5 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 8.4 მ²
ბინა #87
57 მ²
იყიდება
ბინა #87
სართული 9
57 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,364
880
L $
სრული ფასი
134,765
50,160
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 28.5 მ²
აბაზანა 4.5 მ²
შემოსასვლელი 3.1 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #89
48.4 მ²
იყიდება
ბინა #89
სართული 9
48.4 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
117,033
43,560
L $
საძინებელი 11.9 მ²
სტუდიო 18 მ²
აბაზანა 6.3 მ²
შემოსასვლელი 5.8 მ²
აივანი 6.4 მ²
ბინა #90
57.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #90
სართული 9
57.3 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
138,553
51,570
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 29 მ²
აბაზანა 4.8 მ²
შემოსასვლელი 2.7 მ²
აივანი 7.9 მ²
ბინა #91
48.8 მ²
გაყიდულია
ბინა #91
სართული 9
48.8 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
118,000
43,920
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 23.8 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 2.3 მ²
აივანი 4.8 მ²
ბინა #92
51.1 მ²
გაყიდულია
ბინა #92
სართული 9
51.1 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
123,561
45,990
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 24.1 მ²
აბაზანა 4.9 მ²
შემოსასვლელი 2.4 მ²
აივანი 6.8 მ²
ბინა #93
80.1 მ²
გაყიდულია
ბინა #93
სართული 9
80.1 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
193,684
72,090
L $
საძინებელი 1 15.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 32.3 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 2.5 მ²
აივანი 11.1 მ²
ბინა #94
88.3 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #94
სართული 9
88.3 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
213,512
79,470
L $
საძინებელი 1 12.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 34.6 მ²
აბაზანა 5.1 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 17.1 მ²
ბინა #95
41.5 მ²
გაყიდულია
ბინა #95
სართული 9
41.5 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,096
780
L $
სრული ფასი
86,968
32,370
L $
საძინებელი 10.9 მ²
სტუდიო 20.3 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 3 მ²
აივანი 3.1 მ²
ბინა #96
66 მ²
იყიდება
ბინა #96
სართული 9
66 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
159,590
59,400
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 38.2 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 4.8 მ²
აივანი 5.9 მ²
ბინა #97
60.2 მ²
იყიდება
ბინა #97
სართული 9
60.2 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
145,565
54,180
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 30.9 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 3.6 მ²
აივანი 6.8 მ²