სართული 8 / 11
ბინა #71
50.3 მ²
იყიდება
ბინა #71
სართული 8
50.3 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
116,221
43,258
L $
საძინებელი 10.5 მ²
სტუდიო 20.9 მ²
აბაზანა 4.1 მ²
შემოსასვლელი 5.6 მ²
აივანი 9.2 მ²
ბინა #72
78.4 მ²
გაყიდულია
ბინა #72
სართული 8
78.4 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
181,148
67,424
L $
საძინებელი 1 14.7 მ²
საძინებელი 2 13.5 მ²
სტუდიო 29.3 მ²
აბაზანა 5.2 მ²
შემოსასვლელი 6.3 მ²
აივანი 9.4 მ²
ბინა #73
52.8 მ²
იყიდება
ბინა #73
სართული 8
52.8 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
121,998
45,408
L $
საძინებელი 13.5 მ²
სტუდიო 21.5 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 8.4 მ²
ბინა #74
57 მ²
იყიდება
ბინა #74
სართული 8
57 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
131,702
49,020
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 28.5 მ²
აბაზანა 4.5 მ²
შემოსასვლელი 3.1 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #75
48.4 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #75
სართული 8
48.4 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
111,831
41,624
L $
საძინებელი 11.9 მ²
სტუდიო 18 მ²
აბაზანა 6.3 მ²
შემოსასვლელი 5.8 მ²
აივანი 6.4 მ²
ბინა #76
57.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #76
სართული 8
57.3 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
132,395
49,278
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 29 მ²
აბაზანა 4.8 მ²
შემოსასვლელი 2.7 მ²
აივანი 7.9 მ²
ბინა #77
48.8 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #77
სართული 8
48.8 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
104,889
39,040
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 23.8 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 2.3 მ²
აივანი 4.8 მ²
ბინა #78
51.1 მ²
გაყიდულია
ბინა #78
სართული 8
51.1 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
118,070
43,946
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 24.1 მ²
აბაზანა 4.9 მ²
შემოსასვლელი 2.4 მ²
აივანი 6.8 მ²
ბინა #79
80.1 მ²
გაყიდულია
ბინა #79
სართული 8
80.1 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
161,404
60,075
L $
საძინებელი 1 15.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 32.3 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 2.5 მ²
აივანი 11.1 მ²
ბინა #80
88.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #80
სართული 8
88.3 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,069
770
L $
სრული ფასი
182,671
67,991
L $
საძინებელი 1 12.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 34.6 მ²
აბაზანა 5.1 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 17.1 მ²
ბინა #81
41.5 მ²
გაყიდულია
ბინა #81
სართული 8
41.5 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
95,888
35,690
L $
საძინებელი 10.9 მ²
სტუდიო 20.3 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 3 მ²
აივანი 3.1 მ²
ბინა #82
66 მ²
გაყიდულია
ბინა #82
სართული 8
66 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,069
770
L $
სრული ფასი
136,538
50,820
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 38.2 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 4.8 მ²
აივანი 5.9 მ²
ბინა #83
60.2 მ²
გაყიდულია
ბინა #83
სართული 8
60.2 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,961
730
L $
სრული ფასი
118,070
43,946
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 30.9 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 3.6 მ²
აივანი 6.8 მ²