სართული 10 / 11
ბინა #98
50.3 მ²
იყიდება
ბინა #98
სართული 10
50.3 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
121,627
45,270
L $
საძინებელი 10.5 მ²
სტუდიო 20.9 მ²
აბაზანა 4.1 მ²
შემოსასვლელი 5.6 მ²
აივანი 9.2 მ²
ბინა #99
78.4 მ²
იყიდება
ბინა #99
სართული 10
78.4 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
189,574
70,560
L $
საძინებელი 1 14.7 მ²
საძინებელი 2 13.5 მ²
სტუდიო 29.3 მ²
აბაზანა 5.2 მ²
შემოსასვლელი 6.3 მ²
აივანი 9.4 მ²
ბინა #100
52.8 მ²
იყიდება
ბინა #100
სართული 10
52.8 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
127,672
47,520
L $
საძინებელი 13.5 მ²
სტუდიო 21.5 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 8.4 მ²
ბინა #101
57 მ²
იყიდება
ბინა #101
სართული 10
57 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
137,828
51,300
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 28.5 მ²
აბაზანა 4.5 მ²
შემოსასვლელი 3.1 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #102
48.4 მ²
იყიდება
ბინა #102
სართული 10
48.4 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
117,033
43,560
L $
საძინებელი 11.9 მ²
სტუდიო 18 მ²
აბაზანა 6.3 მ²
შემოსასვლელი 5.8 მ²
აივანი 6.4 მ²
ბინა #103
57.3 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #103
სართული 10
57.3 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,579
960
L $
სრული ფასი
147,790
55,008
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 29 მ²
აბაზანა 4.8 მ²
შემოსასვლელი 2.7 მ²
აივანი 7.9 მ²
ბინა #104
48.8 მ²
იყიდება
ბინა #104
სართული 10
48.8 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,579
960
L $
სრული ფასი
125,867
46,848
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 23.8 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 2.3 მ²
აივანი 4.8 მ²
ბინა #105
51.1 მ²
იყიდება
ბინა #105
სართული 10
51.1 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,579
960
L $
სრული ფასი
131,799
49,056
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 24.1 მ²
აბაზანა 4.9 მ²
შემოსასვლელი 2.4 მ²
აივანი 6.8 მ²
ბინა #106
80.1 მ²
იყიდება
ბინა #106
სართული 10
80.1 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,579
960
L $
სრული ფასი
206,596
76,896
L $
საძინებელი 1 15.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 32.3 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 2.5 მ²
აივანი 11.1 მ²
ბინა #107
88.3 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #107
სართული 10
88.3 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,579
960
L $
სრული ფასი
227,746
84,768
L $
საძინებელი 1 12.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 34.6 მ²
აბაზანა 5.1 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 17.1 მ²
ბინა #108
41.5 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #108
სართული 10
41.5 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,096
780
L $
სრული ფასი
86,968
32,370
L $
საძინებელი 10.9 მ²
სტუდიო 20.3 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 3 მ²
აივანი 3.1 მ²
ბინა #109
66 მ²
იყიდება
ბინა #109
სართული 10
66 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,096
780
L $
სრული ფასი
138,311
51,480
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 38.2 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 4.8 მ²
აივანი 5.9 მ²
ბინა #110
60.2 მ²
იყიდება
ბინა #110
სართული 10
60.2 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,579
960
L $
სრული ფასი
155,270
57,792
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 30.9 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 3.6 მ²
აივანი 6.8 მ²