სართული 4
13 ბინა
სართული 5
13 ბინა
სართული 6
13 ბინა
სართული 7
13 ბინა
სართული 8
13 ბინა
სართული 9
13 ბინა
სართული 10
13 ბინა
სართული 3
9 ბინა
სართული 2
8 ბინა
სართული 1
მალე
სართული 11
5 ბინა