სართული 7 / 11
ბინა #58
50.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #58
სართული 7
50.3 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,961
730
L $
სრული ფასი
98,653
36,719
L $
საძინებელი 10.5 მ²
სტუდიო 20.9 მ²
აბაზანა 4.1 მ²
შემოსასვლელი 5.6 მ²
აივანი 9.2 მ²
ბინა #59
78.4 მ²
გაყიდულია
ბინა #59
სართული 7
78.4 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,961
730
L $
სრული ფასი
153,765
57,232
L $
საძინებელი 1 14.7 მ²
საძინებელი 2 13.5 მ²
სტუდიო 29.3 მ²
აბაზანა 5.2 მ²
შემოსასვლელი 6.3 მ²
აივანი 9.4 მ²
ბინა #60
52.8 მ²
გაყიდულია
ბინა #60
სართული 7
52.8 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,961
730
L $
სრული ფასი
103,556
38,544
L $
საძინებელი 13.5 მ²
სტუდიო 21.5 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 8.4 მ²
ბინა #61
57 მ²
გაყიდულია
ბინა #61
სართული 7
57 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,961
730
L $
სრული ფასი
111,794
41,610
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 28.5 მ²
აბაზანა 4.5 მ²
შემოსასვლელი 3.1 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #62
48.4 მ²
გაყიდულია
ბინა #62
სართული 7
48.40 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
97,527
36,300
L $
საძინებელი 11.9 მ²
სტუდიო 18 მ²
აბაზანა 6.3 მ²
შემოსასვლელი 5.8 მ²
აივანი 6.4 მ²
ბინა #63
57.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #63
სართული 7
57.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
115,461
42,975
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 29 მ²
აბაზანა 4.8 მ²
შემოსასვლელი 2.7 მ²
აივანი 7.9 მ²
ბინა #64
48.8 მ²
გაყიდულია
ბინა #64
სართული 7
48.80 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
98,333
36,600
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 23.8 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 2.3 მ²
აივანი 4.8 მ²
ბინა #65
51.1 მ²
გაყიდულია
ბინა #65
სართული 7
51.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
102,968
38,325
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 24.1 მ²
აბაზანა 4.9 მ²
შემოსასვლელი 2.4 მ²
აივანი 6.8 მ²
ბინა #66
80.1 მ²
გაყიდულია
ბინა #66
სართული 7
80.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
161,404
60,075
L $
საძინებელი 1 15.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 32.3 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 2.5 მ²
აივანი 11.1 მ²
ბინა #67
88.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #67
სართული 7
88.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,069
770
L $
სრული ფასი
182,671
67,991
L $
საძინებელი 1 12.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 34.6 მ²
აბაზანა 5.1 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 17.1 მ²
ბინა #68
41.5 მ²
გაყიდულია
ბინა #68
სართული 7
41.5 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,069
770
L $
სრული ფასი
85,853
31,955
L $
საძინებელი 10.9 მ²
სტუდიო 20.3 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 3 მ²
აივანი 3.1 მ²
ბინა #69
66 მ²
გაყიდულია
ბინა #69
სართული 7
66 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,069
770
L $
სრული ფასი
136,538
50,820
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 38.2 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 4.8 მ²
აივანი 5.9 მ²
ბინა #70
60.2 მ²
გაყიდულია
ბინა #70
სართული 7
60.2 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,961
730
L $
სრული ფასი
118,070
43,946
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 30.9 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 3.6 მ²
აივანი 6.8 მ²