სართული 6 / 11
ბინა #45
50.3 მ²
იყიდება
ბინა #45
სართული 6
50.3 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,230
830
L $
სრული ფასი
112,167
41,749
L $
საძინებელი 10.5 მ²
სტუდიო 20.9 მ²
აბაზანა 4.1 მ²
შემოსასვლელი 5.6 მ²
აივანი 9.2 მ²
ბინა #46
78.4 მ²
გაყიდულია
ბინა #46
სართული 6
78.4 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,934
720
L $
სრული ფასი
151,659
56,448
L $
საძინებელი 1 14.7 მ²
საძინებელი 2 13.5 მ²
სტუდიო 29.3 მ²
აბაზანა 5.2 მ²
შემოსასვლელი 6.3 მ²
აივანი 9.4 მ²
ბინა #47
52.8 მ²
გაყიდულია
ბინა #47
სართული 6
52.8 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,934
720
L $
სრული ფასი
102,138
38,016
L $
საძინებელი 13.5 მ²
სტუდიო 21.5 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 8.4 მ²
ბინა #48
57 მ²
იყიდება
ბინა #48
სართული 6
57 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,230
830
L $
სრული ფასი
127,108
47,310
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 28.5 მ²
აბაზანა 4.5 მ²
შემოსასვლელი 3.1 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #49
48.4 მ²
გაყიდულია
ბინა #49
სართული 6
48.4 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,988
740
L $
სრული ფასი
96,227
35,816
L $
საძინებელი 11.9 მ²
სტუდიო 18 მ²
აბაზანა 6.3 მ²
შემოსასვლელი 5.8 მ²
აივანი 6.4 მ²
ბინა #50
57.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #50
სართული 6
57.3 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,988
740
L $
სრული ფასი
113,921
42,402
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 29 მ²
აბაზანა 4.8 მ²
შემოსასვლელი 2.7 მ²
აივანი 7.9 მ²
ბინა #51
48.8 მ²
გაყიდულია
ბინა #51
სართული 6
48.8 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,988
740
L $
სრული ფასი
97,022
36,112
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 23.8 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 2.3 მ²
აივანი 4.8 მ²
ბინა #52
51.1 მ²
გაყიდულია
ბინა #52
სართული 6
51.1 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,988
740
L $
სრული ფასი
101,595
37,814
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 24.1 მ²
აბაზანა 4.9 მ²
შემოსასვლელი 2.4 მ²
აივანი 6.8 მ²
ბინა #53
80.1 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #53
სართული 6
80.1 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
1,988
740
L $
სრული ფასი
159,251
59,274
L $
საძინებელი 1 15.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 32.3 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 2.5 მ²
აივანი 11.1 მ²
ბინა #54
88.3 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #54
სართული 6
88.3 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
204,023
75,938
L $
საძინებელი 1 12.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 34.6 მ²
აბაზანა 5.1 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 17.1 მ²
ბინა #55
41.5 მ²
გაყიდულია
ბინა #55
სართული 6
41.5 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,176
810
L $
სრული ფასი
90,313
33,615
L $
საძინებელი 10.9 მ²
სტუდიო 20.3 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 3 მ²
აივანი 3.1 მ²
ბინა #56
66 მ²
იყიდება
ბინა #56
სართული 6
66 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,311
860
L $
სრული ფასი
152,497
56,760
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 38.2 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 4.8 მ²
აივანი 5.9 მ²
ბინა #57
60.2 მ²
გაყიდულია
ბინა #57
სართული 6
60.2 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,934
720
L $
სრული ფასი
116,452
43,344
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 30.9 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 3.6 მ²
აივანი 6.8 მ²