სართული 11 / 11
ბინა #111
იყიდება
ბინა #111
სართული 11
83.20 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
201,180
74,880
L $
საძინებელი 13.5 მ²
სტუდიო 41.7 მ²
აბაზანა 5.8 მ²
შემოსასვლელი 7.6 მ²
აივანი 14.6 მ²
ბინა #115
დაჯავშნილია
ბინა #115
სართული 11
127.8 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
326,192
121,410
L $
საძინებელი 1 13.9 მ²
საძინებელი 2 12.5 მ²
საძინებელი 3 14.2 მ²
სტუდიო 59.7 მ²
აბაზანა 1 5 მ²
აბაზანა 2 4.2 მ²
შემოსასვლელი 6.5 მ²
აივანი 11.8 მ²
ბინა #112
დაჯავშნილია
ბინა #112
სართული 11
83.2 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,955
1,100
L $
სრული ფასი
245,887
91,520
L $
საძინებელი 1 11 მ²
საძინებელი 2 10.3 მ²
სტუდიო 21.6 მ²
აბაზანა 3.8 მ²
შემოსასვლელი 6.4 მ²
აივანი 26.6 მ²
ბინა #113
დაჯავშნილია
ბინა #113
სართული 11
79.7 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
203,423
75,715
L $
საძინებელი 1 11 მ²
საძინებელი 2 16.7 მ²
სტუდიო 25.9 მ²
აბაზანა 3.9 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 34.5 მ²
ბინა #114
გაყიდულია
ბინა #114
სართული 11
96.7 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,955
1,100
L $
სრული ფასი
285,784
106,370
L $
საძინებელი 1 12.9 მ²
საძინებელი 2 16.7 მ²
სტუდიო 34.2 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 6.9 მ²
აივანი 43.9 მ²