სართული 6 / 8
ბინა #53
105 მ²
იყიდება
ბინა #53
სართული 6
113.40 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
295,532
109,998
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 16 მ²
სტუდიო 32 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 11 მ²
აივანი 28 მ²
ბინა #52
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #52
სართული 6
58.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,364
880
L $
სრული ფასი
137,366
51,128
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #51
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #51
სართული 6
58.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,364
880
L $
სრული ფასი
137,838
51,304
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #50
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #50
სართული 6
59.00 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
153,760
57,230
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #49
54 მ²
იყიდება
ბინა #49
სართული 6
59.50 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
155,063
57,715
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #48
54 მ²
იყიდება
ბინა #48
სართული 6
59.50 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
155,063
57,715
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #47
54 მ²
იყიდება
ბინა #47
სართული 6
59.00 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
153,760
57,230
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #46
54 მ²
იყიდება
ბინა #46
სართული 6
58.30 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
151,936
56,551
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #45
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #45
სართული 6
58.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
151,414
56,357
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #62
105 მ²
იყიდება
ბინა #62
სართული 6
113.40 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
295,532
109,998
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 16 მ²
სტუდიო 32 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 11 მ²
აივანი 28 მ²
ბინა #54
103 მ²
იყიდება
ბინა #54
სართული 6
111.20 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
289,798
107,864
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 17 მ²
სტუდიო 36 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 23 მ²
ბინა #55
58 მ²
იყიდება
ბინა #55
სართული 6
62.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
161,839
60,237
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 22 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 9 მ²
ბინა #56
35 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #56
სართული 6
38.10 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,687
1,000
L $
სრული ფასი
102,363
38,100
L $
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 3 მ²
ბინა #57
73 მ²
გაყიდულია
ბინა #57
სართული 6
80.20 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
209,009
77,794
L $
საძინებელი 1 10 მ²
საძინებელი 2 12 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4 მ²
შემოსასვლელი 12 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #58
73 მ²
გაყიდულია
ბინა #58
სართული 6
80.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
208,749
77,697
L $
საძინებელი 1 10 მ²
საძინებელი 2 12 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4 მ²
შემოსასვლელი 12 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #59
35 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #59
სართული 6
38.10 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,687
1,000
L $
სრული ფასი
102,363
38,100
L $
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 3 მ²
ბინა #60
58 მ²
იყიდება
ბინა #60
სართული 6
62.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
161,839
60,237
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 22 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 9 მ²
ბინა #61
103 მ²
იყიდება
ბინა #61
სართული 6
111.30 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,606
970
L $
სრული ფასი
290,059
107,961
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 17 მ²
სტუდიო 36 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 23 მ²