სართული 5 / 8
ბინა #35
105 მ²
იყიდება
ბინა #35
სართული 5
113.40 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,955
1,100
L $
სრული ფასი
335,139
124,740
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 16 მ²
სტუდიო 32 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 11 მ²
აივანი 28 მ²
ბინა #34
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #34
სართული 5
58.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
148,292
55,195
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #33
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #33
სართული 5
58.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
148,803
55,385
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #32
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #32
სართული 5
59.00 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
150,590
56,050
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #31
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #31
სართული 5
59.50 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,687
1,000
L $
სრული ფასი
159,859
59,500
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #30
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #30
სართული 5
59.50 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
151,866
56,525
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #29
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #29
სართული 5
59.00 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
150,590
56,050
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #28
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #28
სართული 5
58.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
148,803
55,385
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #27
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #27
სართული 5
58.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
148,292
55,195
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #44
105 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #44
სართული 5
113.40 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
289,438
107,730
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 16 მ²
სტუდიო 32 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 11 მ²
აივანი 28 მ²
ბინა #36
103 მ²
იყიდება
ბინა #36
სართული 5
111.20 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,955
1,100
L $
სრული ფასი
328,637
122,320
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 17 მ²
სტუდიო 36 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 23 მ²
ბინა #37
58 მ²
გაყიდულია
ბინა #37
სართული 5
62.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,955
1,100
L $
სრული ფასი
183,528
68,310
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 22 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 9 მ²
ბინა #38
35 მ²
გაყიდულია
ბინა #38
სართული 5
38.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,418
900
L $
სრული ფასი
92,127
34,290
L $
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 3 მ²
ბინა #39
73 მ²
გაყიდულია
ბინა #39
სართული 5
80.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
204,444
76,095
L $
საძინებელი 1 10 მ²
საძინებელი 2 12 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4 მ²
შემოსასვლელი 12 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #40
73 მ²
იყიდება
ბინა #40
სართული 5
80.20 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,955
1,100
L $
სრული ფასი
237,021
88,220
L $
საძინებელი 1 10 მ²
საძინებელი 2 12 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4 მ²
შემოსასვლელი 12 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #41
35 მ²
გაყიდულია
ბინა #41
სართული 5
38.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,284
850
L $
სრული ფასი
87,009
32,385
L $
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 3 მ²
ბინა #42
58 მ²
გაყიდულია
ბინა #42
სართული 5
62.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
158,502
58,995
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 22 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 9 მ²
ბინა #43
103 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #43
სართული 5
111.20 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,955
1,100
L $
სრული ფასი
328,637
122,320
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 17 მ²
სტუდიო 36 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 23 მ²