სართული 7 / 8
ბინა #71
105 მ²
იყიდება
ბინა #71
სართული 7
113.40 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
316,859
117,936
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 16 მ²
სტუდიო 32 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 11 მ²
აივანი 28 მ²
ბინა #70
54 მ²
იყიდება
ბინა #70
სართული 7
58.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
162,341
60,424
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #69
54 მ²
იყიდება
ბინა #69
სართული 7
58.30 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
162,900
60,632
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #68
54 მ²
იყიდება
ბინა #68
სართული 7
59.00 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
164,856
61,360
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #67
54 მ²
იყიდება
ბინა #67
სართული 7
59.50 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
166,253
61,880
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #66
54 მ²
იყიდება
ბინა #66
სართული 7
59.50 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
166,253
61,880
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #65
54 მ²
იყიდება
ბინა #65
სართული 7
59.00 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
164,856
61,360
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #64
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #64
სართული 7
58.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,660
990
L $
სრული ფასი
155,068
57,717
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #63
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #63
სართული 7
58.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,660
990
L $
სრული ფასი
154,536
57,519
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #80
105 მ²
გაყიდულია
ბინა #80
სართული 7
113.40 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,660
990
L $
სრული ფასი
301,625
112,266
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 16 მ²
სტუდიო 32 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 11 მ²
აივანი 28 მ²
ბინა #72
103 მ²
იყიდება
ბინა #72
სართული 7
111.20 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
310,711
115,648
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 17 მ²
სტუდიო 36 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 23 მ²
ბინა #73
58 მ²
იყიდება
ბინა #73
სართული 7
62.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
173,518
64,584
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 22 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 9 მ²
ბინა #74
35 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #74
სართული 7
38.10 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,821
1,050
L $
სრული ფასი
107,481
40,005
L $
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 3 მ²
ბინა #75
73 მ²
იყიდება
ბინა #75
სართული 7
80.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
223,813
83,304
L $
საძინებელი 1 10 მ²
საძინებელი 2 12 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4 მ²
შემოსასვლელი 12 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #76
73 მ²
იყიდება
ბინა #76
სართული 7
80.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
223,813
83,304
L $
საძინებელი 1 10 მ²
საძინებელი 2 12 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4 მ²
შემოსასვლელი 12 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #77
35 მ²
გაყიდულია
ბინა #77
სართული 7
38.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,821
1,050
L $
სრული ფასი
107,481
40,005
L $
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 3 მ²
ბინა #78
58 მ²
იყიდება
ბინა #78
სართული 7
62.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
173,518
64,584
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 22 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 9 მ²
ბინა #79
103 მ²
იყიდება
ბინა #79
სართული 7
111.30 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,794
1,040
L $
სრული ფასი
310,991
115,752
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 17 მ²
სტუდიო 36 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 23 მ²