პირველი / მეორე სართული
მალე
მესამე სართული
8 ბინა / 4 ოფისი
მეოთხე სართული
18 ბინა
მეხუთე სართული
18 ბინა
მეექვსე სართული
18 ბინა
მეშვიდე სართული
18 ბინა
მერვე სართული
6 ბინა