პირველი სართული
მალე
მეორე სართული
8 ბინა / 4 ოფისი
მესამე სართული
18 ბინა
მეოთხე სართული
18 ბინა
მეხუთე სართული
18 ბინა
მეექვსე სართული
18 ბინა
მეშვიდე სართული
6 ბინა