სართული 4 / 8
ბინა #17
105 მ²
იყიდება
ბინა #17
სართული 4
113.40 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,633
980
L $
სრული ფასი
298,578
111,132
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 16 მ²
სტუდიო 32 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 11 მ²
აივანი 28 მ²
ბინა #16
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #16
სართული 4
58.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,499
930
L $
სრული ფასი
145,170
54,033
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #15
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #15
სართული 4
58.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,499
930
L $
სრული ფასი
145,670
54,219
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #14
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #14
სართული 4
59.00 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,499
930
L $
სრული ფასი
147,419
54,870
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #13
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #13
სართული 4
59.50 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,633
980
L $
სრული ფასი
156,661
58,310
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #12
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #12
სართული 4
59.50 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,499
930
L $
სრული ფასი
148,669
55,335
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #11
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #11
სართული 4
59.00 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,499
930
L $
სრული ფასი
147,419
54,870
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #10
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #10
სართული 4
58.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,499
930
L $
სრული ფასი
145,670
54,219
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #9
54 მ²
გაყიდულია
ბინა #9
სართული 4
58.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,499
930
L $
სრული ფასი
145,170
54,033
L $
საძინებელი 14 მ²
სტუდიო 26 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 4 მ²
ბინა #26
105 მ²
იყიდება
ბინა #26
სართული 4
113.40 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,633
980
L $
სრული ფასი
298,578
111,132
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 16 მ²
სტუდიო 32 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 11 მ²
აივანი 28 მ²
ბინა #18
103 მ²
იყიდება
ბინა #18
სართული 4
111.20 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,633
980
L $
სრული ფასი
292,786
108,976
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 17 მ²
სტუდიო 36 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 23 მ²
ბინა #19
58 მ²
იყიდება
ბინა #19
სართული 4
62.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,633
980
L $
სრული ფასი
163,507
60,858
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 22 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 9 მ²
ბინა #20
35 მ²
გაყიდულია
ბინა #20
სართული 4
38.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,660
990
L $
სრული ფასი
101,340
37,719
L $
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 3 მ²
ბინა #21
73 მ²
გაყიდულია
ბინა #21
სართული 4
80.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,633
980
L $
სრული ფასი
210,901
78,498
L $
საძინებელი 1 10 მ²
საძინებელი 2 12 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4 მ²
შემოსასვლელი 12 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #22
73 მ²
გაყიდულია
ბინა #22
სართული 4
80.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,499
930
L $
სრული ფასი
200,140
74,493
L $
საძინებელი 1 10 მ²
საძინებელი 2 12 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4 მ²
შემოსასვლელი 12 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #23
35 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #23
სართული 4
38.10 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,660
990
L $
სრული ფასი
101,340
37,719
L $
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 3 მ²
ბინა #24
58 მ²
იყიდება
ბინა #24
სართული 4
62.10 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,633
980
L $
სრული ფასი
163,507
60,858
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 22 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 9 მ²
ბინა #25
103 მ²
იყიდება
ბინა #25
სართული 4
111.20 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,633
980
L $
სრული ფასი
292,786
108,976
L $
საძინებელი 1 13 მ²
საძინებელი 2 17 მ²
სტუდიო 36 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 9 მ²
აივანი 23 მ²