სართული 5 / 11
ბინა #32
50.3 მ²
იყიდება
ბინა #32
სართული 5
50.3 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,230
830
L $
სრული ფასი
112,167
41,749
L $
საძინებელი 10.5 მ²
სტუდიო 20.9 მ²
აბაზანა 4.1 მ²
შემოსასვლელი 5.6 მ²
აივანი 9.2 მ²
ბინა #33
78.4 მ²
იყიდება
ბინა #33
სართული 5
78.4 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,230
830
L $
სრული ფასი
174,829
65,072
L $
საძინებელი 1 14.7 მ²
საძინებელი 2 13.5 მ²
სტუდიო 29.3 მ²
აბაზანა 5.2 მ²
შემოსასვლელი 6.3 მ²
აივანი 9.4 მ²
ბინა #34
52.8 მ²
იყიდება
ბინა #34
სართული 5
52.8 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,230
830
L $
სრული ფასი
117,742
43,824
L $
საძინებელი 13.5 მ²
სტუდიო 21.5 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 8.4 მ²
ბინა #35
57 მ²
იყიდება
ბინა #35
სართული 5
57 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,230
830
L $
სრული ფასი
127,108
47,310
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 28.5 მ²
აბაზანა 4.5 მ²
შემოსასვლელი 3.1 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #36
48.4 მ²
გაყიდულია
ბინა #36
სართული 5
48.40 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,934
720
L $
სრული ფასი
93,626
34,848
L $
საძინებელი 11.9 მ²
სტუდიო 18 მ²
აბაზანა 6.3 მ²
შემოსასვლელი 5.8 მ²
აივანი 6.4 მ²
ბინა #37
57.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #37
სართული 5
57.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,069
770
L $
სრული ფასი
118,540
44,121
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 29 მ²
აბაზანა 4.8 მ²
შემოსასვლელი 2.7 მ²
აივანი 7.9 მ²
ბინა #38
48.8 მ²
გაყიდულია
ბინა #38
სართული 5
48.80 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,934
720
L $
სრული ფასი
94,400
35,136
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 23.8 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 2.3 მ²
აივანი 4.8 მ²
ბინა #39
51.1 მ²
გაყიდულია
ბინა #39
სართული 5
51.10 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,934
720
L $
სრული ფასი
98,849
36,792
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 24.1 მ²
აბაზანა 4.9 მ²
შემოსასვლელი 2.4 მ²
აივანი 6.8 მ²
ბინა #40
80.1 მ²
დაჯავშნილია
ბინა #40
სართული 5
80.10 მ²
დაჯავშნილია
1 კვ/მ ფასი
2,230
830
L $
სრული ფასი
178,620
66,483
L $
საძინებელი 1 15.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 32.3 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 2.5 მ²
აივანი 11.1 მ²
ბინა #41
88.3 მ²
გაყიდულია
ბინა #41
სართული 5
88.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
177,927
66,225
L $
საძინებელი 1 12.6 მ²
საძინებელი 2 13.9 მ²
სტუდიო 34.6 მ²
აბაზანა 5.1 მ²
შემოსასვლელი 5 მ²
აივანი 17.1 მ²
ბინა #42
41.5 მ²
გაყიდულია
ბინა #42
სართული 5
41.50 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
83,624
31,125
L $
საძინებელი 10.9 მ²
სტუდიო 20.3 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 3 მ²
აივანი 3.1 მ²
ბინა #43
66 მ²
იყიდება
ბინა #43
სართული 5
66 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,230
830
L $
სრული ფასი
147,177
54,780
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 38.2 მ²
აბაზანა 4.2 მ²
შემოსასვლელი 4.8 მ²
აივანი 5.9 მ²
ბინა #44
60.2 მ²
იყიდება
ბინა #44
სართული 5
60.20 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
22,300
8,300
L $
სრული ფასი
1,342,437
499,660
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 30.9 მ²
აბაზანა 5 მ²
შემოსასვლელი 3.6 მ²
აივანი 6.8 მ²