სართული 3 / 11
ბინა #12
იყიდება
ბინა #12
სართული 3
57 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
122,514
45,600
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 28.5 მ²
აბაზანა 4.5 მ²
შემოსასვლელი 3.1 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #11
იყიდება
ბინა #11
სართული 3
52.8 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
113,486
42,240
L $
საძინებელი 13.5 მ²
სტუდიო 21.5 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 8.4 მ²
ბინა #10
იყიდება
ბინა #10
სართული 3
78.2 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
168,080
62,560
L $
საძინებელი 1 14.3 მ²
საძინებელი 2 13.5 მ²
სტუდიო 29.3 მ²
აბაზანა 5.4 მ²
შემოსასვლელი 6.3 მ²
აივანი 9.4 მ²
ბინა #9ა
იყიდება
ბინა #9ა
სართული 3
50.2 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
107,898
40,160
L $
საძინებელი 10.5 მ²
სტუდიო 20.9 მ²
აბაზანა 4.1 მ²
შემოსასვლელი 5.6 მ²
აივანი 9.1 მ²
ბინა #18
იყიდება
ბინა #18
სართული 3
62.50 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
134,335
50,000
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 33.7 მ²
აბაზანა 4.6 მ²
შემოსასვლელი 3.6 მ²
აივანი 6.7 მ²
ბინა #13
იყიდება
ბინა #13
სართული 3
83.7 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
179,901
66,960
L $
საძინებელი 1 14.3 მ²
საძინებელი 2 13.5 მ²
სტუდიო 33.1 მ²
აბაზანა 5.8 მ²
შემოსასვლელი 5.8 მ²
აივანი 11.2 მ²
ბინა #14
გაყიდულია
ბინა #14
სართული 3
51.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
103,371
38,475
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 24.7 მ²
აბაზანა 4.3 მ²
შემოსასვლელი 2.4 მ²
აივანი 7 მ²
ბინა #15
გაყიდულია
ბინა #15
სართული 3
50.30 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
101,356
37,725
L $
საძინებელი 12.3 მ²
სტუდიო 23.7 მ²
აბაზანა 5.4 მ²
შემოსასვლელი 2.5 მ²
აივანი 6.4 მ²
ბინა #16
გაყიდულია
ბინა #16
სართული 3
50.90 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
2,015
750
L $
სრული ფასი
102,565
38,175
L $
საძინებელი 12.6 მ²
სტუდიო 23.4 მ²
აბაზანა 4.8 მ²
შემოსასვლელი 3 მ²
აივანი 7.1 მ²