სართული 2 / 11
ბინა #4
გაყიდულია
ბინა #4
სართული 2
55.8 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,881
700
L $
სრული ფასი
104,943
39,060
L $
საძინებელი 13 მ²
სტუდიო 28.1 მ²
აბაზანა 4.5 მ²
შემოსასვლელი 3.1 მ²
აივანი 7.1 მ²
ბინა #3
იყიდება
ბინა #3
სართული 2
51.4 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
110,477
41,120
L $
საძინებელი 12.8 მ²
სტუდიო 21 მ²
აბაზანა 5.2 მ²
შემოსასვლელი 4 მ²
აივანი 8.4 მ²
ბინა #2
იყიდება
ბინა #2
სართული 2
76.7 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,552
950
L $
სრული ფასი
195,766
72,865
L $
საძინებელი 1 14.1 მ²
საძინებელი 2 13.4 მ²
სტუდიო 28.4 მ²
აბაზანა 5.4 მ²
შემოსასვლელი 6 მ²
აივანი 9.4 მ²
ბინა #1
იყიდება
ბინა #1
სართული 2
48.8 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
104,889
39,040
L $
საძინებელი 10.3 მ²
სტუდიო 20 მ²
აბაზანა 3.8 მ²
შემოსასვლელი 5.6 მ²
აივანი 9.1 მ²
ბინა #9
იყიდება
ბინა #9
სართული 2
59 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
126,812
47,200
L $
საძინებელი 13.9 მ²
სტუდიო 30.1 მ²
აბაზანა 4.6 მ²
შემოსასვლელი 3.6 მ²
აივანი 6.8 მ²
ბინა #5
გაყიდულია
ბინა #5
სართული 2
47 მ²
გაყიდულია
1 კვ/მ ფასი
1,881
700
L $
სრული ფასი
88,392
32,900
L $
საძინებელი 11.9 მ²
სტუდიო 18 მ²
აბაზანა 6.3 მ²
შემოსასვლელი 4.7 მ²
აივანი 6.1 მ²
ბინა #6
იყიდება
ბინა #6
სართული 2
56.2 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
120,794
44,960
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 28 მ²
აბაზანა 4.7 მ²
შემოსასვლელი 2.7 მ²
აივანი 7.9 მ²
ბინა #7
იყიდება
ბინა #7
სართული 2
56.2 მ²
იყიდება
1 კვ/მ ფასი
2,149
800
L $
სრული ფასი
120,794
44,960
L $
საძინებელი 12.9 მ²
სტუდიო 31.4 მ²
აბაზანა 4.4 მ²
შემოსასვლელი 2.3 მ²
აივანი 5.2 მ²